VALIKKO

Pumppulohja

 

020 741 7229
Asiakaspalvelunumero palvelee ma-pe 8:00-17:00

Lähetä sähköpostia
Myynti

  • Suomi
  • English

Vedensuodattimen valinta

Veden laatu, laitteet ja mitat
Katso Yleisesite - vedenlaatu, laitteet ja mitat (PDF:1800 kt)

Katso WatMan vedensuodatin video tästä:

Hyvä talous- ja juomavesi on laadukkaan elämän tärkeimpiä edellytyksiä. Kaiken veden tulee olla hyvää ja raikasta. Oy Wat Man Ab Vedenkäsittely on keskittynyt toimittamaan laitteita vedenlaadun parantamiseen. Talousvesisuodatin saattaa olla kotitaloutenne toiseksi tärkein hankinta. Haja-asutusalueella tärkein hankinta on pumppu; niitä toimittaa emoyhtiömme Oy Pumppulohja Ab. Toimimme molemmat saman katon alla Saukkolassa, lähellä Lohjaa.

Täytämme kaikki ne vaatimukset, joita luotettavalta laitetoimittajalta edellytetään. Valitse kanssamme sopiva WatMan -suodatin talouteesi. Annamme laitteillemme aina kattavat takuut.

Veden laatu
Jotta löydämme sopivan suodatintyypin, meidän on tiedettävä suodatettavan veden alkuperä ja laatu. Laatu ja sopiva laitetyyppi voidaan selvittää vesilaboratorion tekemästä talousvesitutkimuksesta tai itse tekemämme vesianalyysin ja koesuodatuksen perusteella.

Laitteiden toimintaperiaate

Fe-sarjan suodattimien toiminta perustuu luonnolliseen suodatukseen, jossa vesi hapetetaan painesäiliön vesipaineella. Fe-suodatinsarja säilyttää veden raikkauden ja jopa parantaa sitä, sillä suodatuksessa käytetään apuna ilman happea - ei lainkaan kemikaaleja.

Suodatettu vesi säilyttää viileytensä, sillä vesitilavuus on pieni, eikä suodatusta tarvitse tehostaa vettä lämmittävällä pumpulla.

IX-sarjan toiminta perustuu ioninvaihtoon, ja sillä voidaan poistaa kalkkia, rautaa, mangaania, humusta sekä uraania. Veden kovuus määräytyy veteen liuenneiden kalsium- ja magnesium-suolojen perusteella.

Kovuuden aiheuttamat haitat voidaan pysyvästi estää asentamalla vesilinjaan veden-pehmennyssuodatin IX. Humuksen aiheuttamat haitat voidaan estää asentamalla vesilinjaan humuksen- ja raudanpoistosuodatin IX HK.

Käsitelty vesi on pehmeää, eikä se enää tukkeuta vesilaitteita. Kovuuden lisäksi laitteella voidaan poistaa liuennutta rautaa ja mangaania. Samalla laitteistolla voidaan suodattaa vedestä pois uraania.

MLF-sarjan laitteilla voidaan poistaa monenlaisia epäpuhtauksia. Suodattimen täyteaineet valitaan sen perusteella, mitä epäpuhtauksia kulloinkin pitää poistaa.

RO-sarjan laitteilla voidaan poistaa suolaa, kloridia, arseenia, fluoridia, uraania sekä mm. nitraattia. Suomen oloissa suolaa esiintyy runsaasti erityisesti rannikkoalueella. Liika suola on terveydelle haitallista, se ruostuttaa vesilaitteita ja lyhentää niiden käyttöikää.

Nitraattia esiintyy erityisesti maatalousvaltaisilla alueilla ja peltojen viereisissä kaivoissa; nitraattien ylivoimaisesti suurin lähde ovatkin maanviljely ja lannoitteet. Fluoridia liukenee vesiin tietyistä mineraaleista, joita esiintyy sekä alueellisesti että satunnaisesti. Sekä nitraatin että fluoridin negatiiviset vaikutukset ovat merkittävimmät lapsille, joskin myös aikuisten on vältettävä yhdisteitä.

Osmoosi

Osmoosi on luontainen ilmiö. Jos kaksi liuosta - suolainen ja suolaton - erotetaan toisistaan puoliläpäisevällä kalvolla, suolaton liuos pyrkii laimentamaan suolaista liuosta, kunnes suolapitoisuus kalvon molemmilla puolilla on sama. Liuosten välille muodostuu paine-ero, ns. osmoottinen paine. Vedenpuhdistusta ajatellen ilmiö tapahtuu väärin päin. Jos suolapitoiseen liuokseen kohdistetaan ulkopuolinen paine, joka on suurempi kuin luonnollinen osmoottinen paine, osmoosi-ilmiö saadaan tapahtumaan käänteisesti. Paineen ja puoliläpäisevän kalvon avulla vesi saadaan siis puhdistettua; tällöin puhutaan käänteisosmoosista. Kalvon läpi suotautunut vesi on puhdistettua vettä, permeaattia. Se likainen osuus vedestä, joka ei pääse kalvon läpi, hylätään ja viemäröidään. Rejekti vie mukanaan yli 90 %:ia raakaveden epäpuhtauksista.

Laitteet asennetaan joko talouden tekniseen tilaan tai vaikkapa allaskaappiin. Pienimpien laitteiden kapasiteetti on muutama kymmenen litraa päivässä, joka riittää mainiosti kaiken ruoka- ja juomaveden valmistamiseen. Pienin laitteista on varustettu omalla hanalla. Suurimmat laitteista varustetaan yleensä puhtaan veden varastosäiliöllä ja erillisellä paineenkorotuksella.

Radon

RnAI-sarjan ilmastuslaitteet sopivat sekä radonin, rikkivedyn että hiilidioksidin poistamiseen. Radon kokonaisuudessaan (mukaanlukien huoneilman radon) aiheuttaa Suomessa vuosittain arviolta 200 keuhkosyöpätapausta.

Radon voidaan kaasumaisena aineena poistaa helposti tehokkaan ilmastuksen avulla, radonpitoinen ilma johdetaan hallitusti ulkoilmaan puhaltimen avulla. Radonilmastin asennetaan heti porakaivopumpun jälkeen. Puolueettomien tutkimusten mukaan radonin poistoteho on helposti yli 99 %. Koska laitteisto poistaa radonin hajoamistuotteineen vesijärjestelmästä, se ei toimi itse jälkisäteilylähteenä. Uraani voidaan poistaa WatMan IXHK-sarjan suodattimella.

RnH- ja RnAH-sarjan laitteet ovat toinen hyvä vaihtoehto radonin poistamiseksi, joista RnAH-malli on varustettu vastavirtapesuautomatiikalla. Aktiivihiili soveltuu erityisesti pienten tai keskisuurten (< 5000 Bq/l) radon-määrien poistamiseen.

Automaattisissa malleissa RnAH massa voidaan huuhtoa saostuvien epäpuhtauksien kuten ruosteen poistamiseksi.

C-sarjan laitteet - samoin kuin sarja FeAC- ja osa MLF-laitteista - sopivat veden alkalointiin eli veden pH-arvon nostamiseen. Pahimmillaan kupari- tai muiden metalliputkien syöpyminen aiheuttaa merkittäviä vesivahinkoja. Syy kannattaa varmistaa vielä asiallisella kemiallisella analysoinnilla ja ryhtyä välittömästi toimenpiteisiin.

C-sarjan laitteissa vesi johdetaan alkaloivan kalkkikivityyppisen massan läpi. Aggressiivinen vapaa hiilihappo neutraloituu, veden pH- ja kovuusarvot nousevat ja syöpyminen pysähtyy. Investointi on pieni; pienimmillään muutama sata euroa, käytön osalta jopa vain 10 - 15 eurosta vuodessa. Laite asennetaan annen painesäiliötä.

Laitteiden koko ja asennus

Omakotitalon vedenkulutus on yleensä noin 20 l/min. Jo pienimmät WatMan-suodattimet riittävät puhdistamaan yhden tai jopa kahden talouden veden.WatMan-suodattimet voidaan asentaa mihin tahansa tilaan, jossa ne eivät pääse jäätymään ja jossa on viemäri.

RnH-sarjan aktiivihiilisuodattimia ei saa asentaa 3-5 metriä lähemmäksi oleskelutiloja. Kysy tarvittaessa lisätietoja.

Oikean suodatinkoon valinta

Autamme sinua valitsemaan oikean suodatinkoon.

Annamme laitteillemme aina kattavat takuut. Tämän vuoksi toivomme, että teemme laitevalinnan kanssasi yhdessä.

Säiliömateriaalit

Suodatinlaitteiden säiliömateriaali on valittavissa. Fe-sarjan laitteita on saatavissa joko muovisilla tai ruostumattomilla säiliöillä. IX-sarjan laitteet toimitetaan muovisilla säiliöillä.

RnAI-ilmastuslaitteiden materiaali on elintarvikekelpoinen PE-muovi.

Käyttömukavuus

Käsitoimiset WatMan-suodattimet ovat mallia FeM. Automaattisia FeA- tai IX-sarjan laitteita suosittelemme yleensä kohteisiin, joissa veden käyttö on jatkuvaa. Ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä, niiden normaaliin kunnossapitoon kuluu puolisen tuntia pari kertaa vuodessa.

Automaattinen laite on käyttömukavuudeltaan ylivoimainen.

Kemikaalit

Fe-sarjan suodattimet eivät tarvitse kemikaaleja lainkaan, käytössä kulunut massa-osa tulee kuitenkin aika ajoin lisätä. Kemikaalivapaa laite on saavuttanut vankan suosion helppohoitoisuutensa vuoksi.

IX-sarjan ioninvaihtoon perustuvat suodattimet elvytetään automaattisesti ruokasuolalla (NaCl). Suosittelemme IX-sarjan laitetta silloin, kun humuspitoisesta vedestä tulee suodattaa erinomaista käyttövettä.

Suodattimen kustannukset

WatMan-suodattimien hankintahinta on saatu ominaisuuksiinsa nähden edulliseksi. Jokaiseen kohteeseen löytyy sopiva ja oikean hintaluokan suodatin.

Takuut

WatMan antaa suodatetulle vedelle laatutakuun Sosiaali- ja terveysministeriön päätösten N:ot 401/2001 tai 461/2001 mukaan. Laitteille annetaan lisäksi 1 - 3 vuoden mekaaninen takuu ja tottakai kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus.

Toimitus

Vakiolaitteet toimitetaan suoraan varastosta joko kotiovellesi tai haluamaasi LVI-liikkeeseen. Suodattimen saat minne tahansa Suomessa muutamassa päivässä. Toimitukseen sisältyy aina selkeät ohjeet.

Luotettavuus

Olemme Oy Pumppulohja Ab:n tytäryhtiö. Pumppulohja on ollut usean vuosikymmenen ajan pohjoisen Euroopan suurimpia painesäiliöiden ja kotitalouspumppujen valmistajia. Olemme toimittaneet lähes 10 000 suodatinlaitetta kotitalouksiin, kouluille, maatiloille, kunnille, kaupungeille sekä teollisuudelle.

Puolueettomasti tehdyn tyytyväisyyskartoituksen mukaan reilusti yli 90 %:ia asiakkaistamme oli saamaansa palveluun sekä laitteisiin joko tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä. -Hämeen ammattikorkeakoulu, TkL Lehtonen (1998)

Käytössämme on ammattitaitoinen henkilökunta, oma laboratorio sekä märkätestaustilat. Mikäli ongelmia esiintyy, emme jätä asiakasta koskaan oman onnensa nojaan.

Teemme aina parhaamme, että ongelma saadaan poistettua. Laboratoriomme sekä omat tehtaan testaustilat ovat tässä asiassa korvaamaton etu.

Vaivaton huoltosopimus sinulle!
vuotojen tarkastuksen ja mahdolliset korjaukset - automaattiventtilin säätöjen tarkastuksen, asetukset sekä mekaanisen puhdistuksen - suodatinsäiliön massapinnan tarkastuksen ja massan lisäyksen - mahdollisten suodatinpatruunoiden tarkastukset ja vaihdot - mahdollisen suolasäiliön suolajärjestelmän tarkastuksen ja suolan lisäyksen - vastavirtapesumäärän tarkastuksen - näytteenoton suodatetusta vedestä sekä WatMan-perusvesianalyysin
Huoltosopimus sisältää seuraavat toimenpiteet
Täytä lomake, otamme sinuun yhteyttä ja kerromme lisää!