VALIKKO

Pumppulohja

 

020 741 7229
Asiakaspalvelunumero palvelee ma-pe 8:00-17:00

Lähetä sähköpostia
Myynti

 • Suomi
 • English

Veden laatu

Sopivan suodatintyyppiä varten meidän on tiedettävä suodatettavan veden alkuperä ja laatu. Tässä auttaa vesilaboratorion tekemä talousvesitutkimus tai tekemämme vesianalyysi ja koesuodatus.

Fe-suodatinsarja säilyttää veden raikkauden ja jopa parantaa sitä, sillä suodatuksessa käytetään apuna ilman happea - ei lainkaan kemikaaleja.

Suodatettu vesi säilyttää viileytensä, sillä vesitilavuus on pieni, eikä suodatusta tarvitse tehostaa vettä lämmittävän pumpun avulla. Laitteet poistavat raudan ja mangaanin lisäksi rikkivetyä sekä aggressiivista hiilihappoa sekä jonkin verran humusta. Erikoissuodattimet poistavat lisäksi muita epäpuhtauksia, kuten radonia tai suolaa.

Katso Yleisesite

LAITTEEN TYYPPI, KOKO JA ASENNUS

Kiintoaineiden erotus eli mekaaninen suodatus

WatMan Cintropur suodattimet kotitalouskäyttöön

NW 18

 • Keskimääräinen virtausnopeus: 3,5 m³/h
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
 • Suodatinsukan tiheys: 25 µ

 

 

 

 

 

 

NW 25

 • Keskimääräinen virtausnopeus: 5,5 m³/h
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
 • Suodatinsukan tiheys: 25 µ

NW 32

 • Keskimääräinen virtausnopeus: 6,5 m³/h
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
 • Suodatinsukan tiheys: 25 µ

NW 25 DUO-CTN

 • Keskimääräinen virtausnopeus: 0,5 m³/h (arvo kun käytetään CINTROPUR SCIN-aktiivihiilisuodatinta)
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
 • Suodatinsukan tiheys: 25 µ

NW 25 TE-CTN

 • Keskimääräinen virtausnopeus: 0,5 m³/h (arvo kun käytetään CINTROPUR SCIN-aktiivihiilisuodatinta)
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C

NW 32 TE

 • Keskimääräinen virtausnopeus: 0,5 m³/h (arvo kun käytetään CINTROPUR SCIN-aktiivihiilisuodatinta)
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C

WatMan Cintropur suodattimet teollisuuskäyttöön

NW 500

 • Keskimääräinen virtausnopeus: 18 m³/h
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
 • Suodatinsukan tiheys: 25 µ

 

NW 650

 • Keskimääräinen virtausnopeus: 25 m³/h
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
 • Suodatinsukan tiheys: 25 µ

NW 800

 • Keskimääräinen virtausnopeus: 32 m³/h
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C
 • Suodatinsukan tiheys: 25 µ

NW 500 TE

 • Keskimääräinen virtausnopeus: 2 m³/h (arvo kun käytetään CINTROPUR SCIN-aktiivihiilisuodatinta)
 • Työpaine: 10 bar
 • Suurin käyttöpaine: 16 bar
 • Suurin käyttölämpötila: 50 °C

Fe-sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana >
Raudan, mangaanin ja humuksen suodatus

Fe-sarjan suodattimien toiminta perustuu luonnolliseen suodatukseen. Epäpuhtaudet saostetaan erikoismassaan, joka on poltettua luonnon kiviainesta. WatMan-suodattimien tarvitsema pesuvesimäärä on pieni.

Raudan ja mangaanin poisto

IX-sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Ionivaihtosuodatus

IX-sarjan toiminta perustuu ioninvaihtoon, ja sillä voidaan poistaa kalkkia, rautaa, mangaania, humusta sekä uraania.

Kovuuden aiheuttamat haitat voidaan pysyvästi estää asentamalla vesilinjaan veden-pehmennyssuodatin IX. Käsitelty vesi on pehmeää, eikä se enää tukkeuta vesilaitteita. Kovuuden lisäksi laitteella voidaan poistaa liuennutta rautaa ja mangaania. Samalla laitteistolla voidaan suodattaa vedestä pois uraania.

Kovuuden-, raudan-, mangaanin- ja humuksen poisto

MLF-sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Katalyyttinen suodatus

MLF-sarjan laitteilla voidaan poistaa monenlaisia epäpuhtauksia. Suodattimen täyteaineet valitaan sen perusteella, mitä epäpuhtauksia kulloinkin pitää poistaa.

Laitteen toiminta koostuu sarjasta peräkkäisiä suodatuksia ja pesuja, joista pesulla massan jatkuvaa toimintakuntoa ylläpidetään. Massa vaihdetaan tarvittaessa, yleensä muutamien vuosien välein.

Kiintoaineen ja sekalaisten epäpuhtauksien poisto

RnAI-sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Radon, rikkivety, hiilidioksidisuodatus

RnAI-sarjan ilmastuslaitteet sopivat sekä radonin, rikkivedyn että hiilidioksidin poistamiseen. Radon kokonaisuudessaan (mukaanlukien huoneilman radon) aiheuttaa Suomessa vuosittain arviolta 200 keuhkosyöpätapausta.

Radon voidaan kaasumaisena aineena poistaa helposti tehokkaan ilmastuksen avulla, radonpitoinen ilma johdetaan hallitusti ulkoilmaan puhaltimen avulla. Radonilmastin asennetaan heti porakaivopumpun jälkeen. Laitteiston oma ohjauskeskus valvoo koko vesihuoltojärjestelmää ja tekee siitä täysin automaattisen.

Radonin ja uraanin poisto

RnH- ja RnAH -sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Aktiivihiilisuodatus

RnH- ja RnAH-sarjan laitteet ovat toinen hyvä vaihtoehto radonin poistamiseksi, joista RnAH-malli on varustettu vastavirtapesuautomatiikalla. Aktiivihiili soveltuu erityisesti pienten tai keskisuurten radon-määrien poistamiseen.

Automaattisissa malleissa RnAH massa voidaan huuhtoa saostuvien epäpuhtauksien kuten ruosteen poistamiseksi. Malleissa RnH tätä mahdollisuutta ei ole.

Radonin ja uraanin poisto

RO-sarja

Katso todistus sinilevämyrkkyjen poistumisesta (PDF: 81 kt)
Katso laitteen toimintaperiaate kuvana >  Käänteisosmoosi

Osmoosi on luontainen ilmiö. Jos kaksi liuosta - suolainen ja suolaton - erotetaan toisistaan puoliläpäisevällä kalvolla, suolaton liuos pyrkii laimentamaan suolaista liuosta, kunnes suolapitoisuus kalvon molemmilla puolilla on sama. Liuosten välille muodostuu paine-ero, ns. osmoottinen paine. Vedenpuhdistusta ajatellen ilmiö tapahtuu väärin päin. Jos suolapitoiseen liuokseen kohdistetaan ulkopuolinen paine, joka on suurempi kuin luonnollinen osmoottinen paine, osmoosi-ilmiö saadaan tapahtumaan käänteisesti. Paineen ja puoliläpäisevän kalvon avulla vesi saadaan siis puhdistettua; tällöin puhutaan käänteisosmoosista. Kalvon läpi suotautunut vesi on puhdistettua vettä, permeaattia. Se likainen osuus vedestä, joka ei pääse kalvon läpi, hylätään ja viemäröidään. Rejekti vie mukanaan yli 90 %:ia raakaveden epäpuhtauksista.

Laitteet asennetaan joko talouden tekniseen tilaan tai vaikkapa allaskaappiin. Pienimpien laitteiden kapasiteetti on muutama kymmenen litraa päivässä, joka riittää mainiosti kaiken ruoka- ja juomaveden valmistamiseen. Pienin laitteista on varustettu omalla hanalla. Suurimmat laitteista varustetaan yleensä puhtaan veden varastosäiliöllä ja erillisellä paineenkorotuksella.

RO-sarjan laitteilla voidaan poistaa suolaa, kloridia, arseenia, fluoridia, uraania sekä mm. nitraattia. Suomen oloissa suolaa esiintyy runsaasti erityisesti rannikkoalueella. Liika suola on terveydelle haitallista, se ruostuttaa vesilaitteita ja lyhentää niiden käyttöikää.

Sekä nitraatin että fluoridin negatiiviset vaikutukset ovat merkittävimmät lapsille, joskin myös aikuisten on vältettävä yhdisteitä.

www.vedensuodatin.fi

Merivedestä juomavettä, Bluewater Prowat

 

 

Merivedestä juomavettä video:

Kaivo- ja järvivedestä juomavettä, Bluewater Spiritwat

Merlin käänteisosmoosijärjestelmä

WatMan käänteisosmoosi

 

 

 

C-sarja

Katso laitteen toimintaperiaate kuvana > Alkalointisuodatus

C-sarjan laitteet - samoin kuin sarja FeAC ja osa MLF-laitteista sopii veden alkalointiin eli veden pH-arvon nostamiseen. Vesi tulee alkaloida eli veden pH-arvoa tulee nostaa silloin, kun kupari- tai muut metalliputket osoittavat syöpymisen merkkejä.

Investointi- samoin kuin käyttökustannukset ovat saavutettavaan hyötyyn nähden minimaaliset: investoinnissa puhutaan pienimmillään muutamasta sadasta eurosta, käytön osalta jopa vain 10 - 15 eurosta vuodessa. Laite asennetaan ennen painesäiliötä.

Happaman veden neutralointi

 

Omakotitalot
Arvioi vedenkulutusta

Omakotitalon vedenkulutus on yleensä pienempi kuin 20 l/min. Jo pienimmät WatMan-suodattimet riittävät puhdistamaan yhden tai jopa kahden talouden veden. Pienen kokonsa vuoksi laitteet voidaan asentaa myös ahtaisiin paikkoihin.

Automaatio
WatMan-suodattimet ovat automaattisia, jolloin ne ovat mahdollisimman helppokäyttöisiä. Toimitamme laitteita myös käsikäyttöisinä.

Kemikaalit
Fe-sarjan suodattimet eivät tarvitse kemikaaleja. IX-sarjan ioninvaihtoon perustuvat suodattimet elvytetään automaattisesti ruokasuolalla (NaCl).

Suodattimen kokonaiskustannukset
WatMan-suodattimet ovat hankintahinnaltaan edullisia. Asennuskustannukset jäävät laitteen yksinkertaisuuden vuoksi tyypillisesti sadan euron molemmin puolin; laite voidaan usein asentaa jopa itse. Laite ei tarvitse jatkuvaa huoltoa, massan tarkastus ja lisäys on helppoa.

Takuut
WatMan antaa suodatetulle vedelle laatutakuun Sosiaali- ja terveysministeriön päätösten N:ot 401/2001 tai 461/2001 mukaan. Laitteille annetaan lisäksi 1 - 3 vuoden mekaaninen takuu ja tottakai kuluttajasuojalain mukainen palautusoikeus.

Toimitus
Vakiolaitteet toimitetaan suoraan varastosta joko kotiovellesi tai haluamaasi LVI-liikkeeseen. Suodattimen saat lähes minne tahansa Suomessa muutamassa päivässä. Toimitukseemme sisältyy aina selkeät asennus- ja käyttöohjeet.

Muuta huomioitavaa
WatMan-suodattimet voidaan asentaa mihin tahansa tilaan, jossa ne eivät pääse jäätymään ja jossa on viemäri. Kokoamme laitteet aina komponenteista, joiden hinta-laatusuhde on kohdallaan tai räätälöimme ne alusta asti itse.

Aktiivihiileen perustuvien RnH-sarjan laitteiden asennus tulee tehdä 3–5 metrin etäisyydelle oleskelutiloista. Vaihtoehtoisesti laitteet tulee asentaa kaivon läheisyyteen tai eristää säteilysuojauksella.

 

IX HK ja C-sarjan asennus

FeA-, MLFA Suodattimen asennus

Vaivaton huoltosopimus sinulle!
vuotojen tarkastuksen ja mahdolliset korjaukset - automaattiventtilin säätöjen tarkastuksen, asetukset sekä mekaanisen puhdistuksen - suodatinsäiliön massapinnan tarkastuksen ja massan lisäyksen - mahdollisten suodatinpatruunoiden tarkastukset ja vaihdot - mahdollisen suolasäiliön suolajärjestelmän tarkastuksen ja suolan lisäyksen - vastavirtapesumäärän tarkastuksen - näytteenoton suodatetusta vedestä sekä WatMan-perusvesianalyysin
Huoltosopimus sisältää seuraavat toimenpiteet
Täytä lomake, otamme sinuun yhteyttä ja kerromme lisää!